Praktijkgegevens NIET
ROKER
OVER
GEWICHT
PIJN
BESTRIJDING
ANGST & ALLERGIE
OVERSPANNEN & BURN-OUT
GEBREK AAN ZELFVERTROUWEN
Aanmeldformulier

PRIVACYBELEID

 

1. Privacybeleid ProCorpo
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Verstrekking aan derden
4. Beveiligen en bewaren
5. Minderjarigen
6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
7. Autoriteit Persoonsgegevens
8. Inwerkingtreding
 

1. Privacybeleid Procorpo (ZenMindSet is een onderdeel van ProCorpo)
Wij van ProCorpo vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

ProCorpo tnv: Martin Stegers
Munthervesteplein 21, 6129 DC - Urmond
+31(0)6-20631694   of
  info@procorpo.nl

 

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn verkregen via het inschrijfformulier of aanvullende gegevens betreffende massage of cursus. Wij verwerken dus niet altijd alle gegevens, dus alleen gegevens die u invult wanneer u iets besteld of u zich aanmeld voor een cursus of massage. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ook de foto's op deze website en/of Facebook (met eventuele tekst) plaatsen wij nooit zonder uw toestemming.

 

3. Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens in&uit principe niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Belastingdienst of Justitie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.


 
4. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.5. Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van het inschrijfformulier op onze website.6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.7. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 


8. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.